Bankár na pošte - Ilava

Pri preposlaní pozície nedochádza k spracovaniu ani uchovávaniu osobných údajov. Údaje vyplnené vo formulári dostane len uvedený adresát.