Účtovník senior (dcérska spoločnosť PB servis, a.s.)

Pri preposlaní pozície nedochádza k spracovaniu ani uchovávaniu osobných údajov. Údaje vyplnené vo formulári dostane len uvedený adresát.